Wiele czynności, które dla nas, osób dorosłych, są oczywiste, dzieci muszą się nauczyć. Dotyczy to m. in. kwestii higieny, wyboru zdrowych produktów żywnościowych czy prawidłowego spożywania posiłków. Naukę zdrowych nawyków w codziennym życiu warto wdrożyć już od najmłodszych lat, co sprawi, że będą one przez dziecko postrzegane jako coś całkowicie naturalnego. Jak osiągnąć taki efekt w prosty sposób radzą eksperci z portalu Akademia Mądrego Dziecka, których wskazówki przedstawimy w tym artykule.

Nauka poprzez obserwację, czyli na czym polega proces modelowania?

Dzieci są świetnymi obserwatorami. Już od pierwszych miesięcy swojego życia uważnie obserwują postępowanie dorosłych, a następnie naśladują określone zachowania. To właśnie określa się mianem modelowania, czyli nauki poprzez bezpośrednią obserwację. Eksperci tworzący serwis Akademia Mądrego Dziecka wskazują, że dzieci najczęściej powtarzają zachowania dorosłych widząc w nich wzór do naśladowania. Warto wykorzystać to w nauce zdrowych nawyków. Istotne jednak, aby dorośli także ich przestrzegali.

Nawykiem określa się automatyczną czynność, którą powtarzamy wielokrotnie. Może być ona zarówno całkowicie naturalna, jak i wyuczona. W wychowywaniu dzieci warto postawić na tzw. dobre nawyki, które będą niosły za sobą istotne korzyści dla rozwoju najmłodszych. Aby nauka była jednak skuteczna, należy zacząć od siebie – zmienić lub wyeliminować niekorzystne zachowania oraz stopniowo wdrażać te dobre, aby dziecko mogło się ich nauczyć wzorując się na najważniejszych osobach w swoim życiu, czyli rodzicach.

Zdrowe nawyki w codziennym życiu – jakich warto uczyć swoje dziecko?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko zdrowo rosło i rozwijało się w prawidłowy sposób. Niezbędne dla osiągnięcia tego celu jest stworzenie korzystnego środowiska. Składają się na nie nie tylko rzeczy materialne, ale także nasze zachowania, opinie, a także nawyki, które kierują nami w codziennym życiu. Do tych ostatnich zaliczają się m. in. kwestie higieny, np. nawyk mycia rąk po każdym powrocie do domu, przed posiłkami i po zabawie, sprzątania i utrzymywania porządku w swoim najbliższym otoczeniu oraz zdrowego jedzenia. Prawidłowe odżywianie polega nie tylko na właściwym doborze zdrowych i wartościowych produktów, ale także ich spożywaniu w odpowiedniej atmosferze – bez telewizora grającego w tle, telefonu w ręce czy w miejscu innym niż przy stole.

Stanowisko ekspertów z portalu Akademia Mądrego Dziecka jest jasne: jeśli zależy nam na wyrobieniu w dziecku nawyków i zachowań, musimy zacząć od siebie. Dziecko obserwując nas będzie bowiem dążyło do powtarzania tych samych schematów postępowania, które z czasem staną się dla niego zupełnie naturalne. Jeśli zależy nam na tym, aby nasze dziecko chętnie sięgało po książki i stawiało literaturę ponad telefon czy komputer, musimy pierwsi pokazać mu, że czytanie pełni bardzo ważną rolę w naszej codzienności. Istnieje duża szansa, że maluch naśladując nas wyrobi w sobie nawyk codziennego czytania, co z pewnością przyda mu się zarówno w szkole, jak i w dorosłym życiu.